Friday, 21 December 2012

LENCANA KEMAHIRAN KADET

AM


Objektif Lencana Kemahiran Kadet ini adalah untuk menggalakkan golongan muda terutamanya ahli kadet untuk berminat pada perkara-perkara selain daripada kurikulum biasa dan memperluas pengetahuan dengan menjalankan kegiatan seperti ini ketika masa lapang. Silibus untuk setiap subjek boleh diperoleh di dalam buku Panduan Lencana Kemahiran Kadet.


Arahan dan peperiksaan adalah berasaskan kepada silibus yang telah ditetapkan mengikut setiap subjek. Panduan dan bahan yang mungkin berguna kepada jurulatih dan calon terkandung dalam silibius tersebut.


JURULATIH DAN PEMERIKSA

Jurulatih boleh terdiri daripada dua orang. Seboleh-bolehnya orang luar yang mempunyai kemahiran tentang subjek yang ingin dianjurkan.


KELAYAKAN

Termasuk Lencana Pengetahuan Sejarah Order (Knowledge Of The Order) di mana lencana ini adalah wajib. Seseorang kadet mesti memilih salah satu dan tidak melebihi dua subjek daripada setiap lima kategori.

Knowledge Of The Order

CARE

Animal Care

Caring For The Sick

Caring For Children

Care In The Community

Anti-drug Abuse

LEISURE

Outdoor Pursuits

Fitness


Crafts

Map Reading And Navigation

Musician

EMERGENCY CARE

Accident Prevention

Fire Fighting Prevention

Casualty Simulation

Personal Survival And Life Saving

Civil Defense

LIFE AND SOCIAL SKILLS

Citizenship

Home Skills

Cookery And Nutrition

Do-It-Yourself

Cadet Training Course

COMMUNICATION

Administration Skills

St John World Wide/International Friendship

Communication With The People Who Are Deaf Or Blind

Signaling

Computer Skills

Perlu lulus ujian lisan (Bahagian 1) dan ujian praktikal (Bahagian 2) subjek tersebut membolehkan seseorang memperoleh sijil Lencana Kemahiran Kadet.

Ujian bertulis (Bahagian 3) adalah bahagian pilihan. Kadet yang berjaya lulus bahagian ini akan memperoleh anugerah kepujian di mana ia akan direkodkan dalam Sijil Lencana Kemahiran.


SIJIL

Sijil Lencana Kemahiran Kadet akan dikeluarkan oleh Ibu Pejabat Kebangsaan, Keratan sijil akan disimpan oleh Ibu Pejabat Negeri sehingga calon layak dan memperoleh 12 sijil untuk memperoleh Lencana Grand Prior. Keratan tersebut kemudiannya dihantar ke Ibu Pejabat Kebangsaan (Sijil Kemahiran tidak dikeluarkan bagi First Aid, Caring For The Sick dan Allied Subject).


PERMOHONAN PEPERIKSAAN DAN PENGELUARAN SIJIL-SIJIL

Permohonan peperiksaan mesti dibuat melalui Setiausaha Negeri dan beliau akan mengatur peperiksaan ini dan sijil akan dikeluarkan oleh SJAM sendiri.

Menulis surat kebenaran kepada Setiausaha Negeri dengan salinan kepada Setiausaha Kawasan, Pegawai Turus Kawasan Kadet dan Pegawai Rekod Kawasan.

Tulis kepada pensyarah yang diiktiraf dengan salinan kepada Pegawai yang sama.

Laksanakan kursus dengan perhatian kepada kehadiran ahli. Ahli yang tidak hadir sebahagian besar kursus sepatutnya dibenarkan mengambil peperiksaan.

Biasanya pemeriksa diatur oleh Setiausaha Negeri tetapi Divisi boleh dapat Pemeriksa sendiri yang diiktiraf oleh Setiausaha Negeri.

Senaraikan ahli-ahli yang layak mengambil peperiksaan dan beri salinan kepada Setiausaha Negeri dan pemeriksa.

Peperiksaan dijalankan oleh pemeriksa dan diperhatikan oleh Setiausaha Negeri.

Setiausaha Negeri akan menghantar keputusan kepada Ibu Pejabat Kebangsaan dan Divisi diberitahu keputusannya.

Jika lulus, Pegawai Divisi isu keputusan di dalam BFC4 dan kadet dibenarkan membeli dan memakai lencana.

Bila sijil dikeluarkan oleh Ibu Pejabat Kebangsaan, ia diberikan kepada kadet berkenaan.

Wednesday, 19 December 2012

ANUGERAH ST JOHN MUDA

Tamat tahun pertama

Tamat tahun kedua

 Tamat tahun ketiga

KEAHLIAN DEWASA

KELAYAKAN MENJADI AHLI

1.     Umur 17 - 65 tahun (Kadet ------- Dewasa - umur 16 tahun)
2.     Keperibadian yang baik
3.     Tubuh badan yang sihat
4.     Diterima oleh Pemerintah Negeri dalam segala aspek
5.     Lulus Kursus Induksi


KEAHLIAN

1.     Tarikh menjadi ahli ialah tarikh borang BFRS/BF1 ditandatangani
2.     Mesti mempunyai Sijil Pertolongan Cemas yang sah


SYARAT-SYARAT KECEKAPAN

1.     Lulus ujian teknik Basic Life Support
2.     Lulus peperiksaan ulangan pertolongan cemas/perawatan
3.     Menghadiri Perbarisan Tahunan Divisi
4.     Menghadiri 12 perjumpaan latihan divisi
5.     Menjalankan tugas-tugas St John seperti yang dikehendaki oleh Pemerintah Negeri
6.     Menjalankan 30 jam tugas setahun


KECEKAPAN UNTUK TAHUN MENJADI AHLI

1.     Menjadi ahli tidak lewat daripada 30 September
2.     Lulus Kursus Induksi
3.     Menghadiri perbarisan tahunan divisi sekiranya diadakan selepas tarikh menjadi ahli
4.     Menghadiri sekurang-kurangnya 12 perjumpaan latihan divisi.


GAGAL MENGEKALKAN KECEKAPAN

1.     Dua tahun berturut-turut tidak cekap, keahlian luput secara automatik
2.     Rayuan boleh dibuat secara bertulis kepada Pemerintah Negeri melalui saluran-saluran biasa sekiranya ada sebab-sebab yang munasabah.


PENGECUALIAN DARIPADA SYARAT KECEKAPAN

PEPERIKSAAN ULANGAN TAHUNAN
1.     Pegawai perubatan
2.     Pelajar-pelajar perubatan
3.     Pembantu perubatan
4.     Jururawat berdaftar
5.     Ahli-ahli yang menjalankan latihan perawatan

PERJUMPAAN LATIHAN DIVISI
1.     Pelajar-pelajar perubatan
2.     Ahli-ahli yang menjalankan latihan perawatan

PENGECUALIAN SEBAHAGIAN
Dengan syarat keizinan Pemerintah Negeri, pengecualian boleh diberikan untuk enam perjumpaan latihan divisi.
1.     Dikecualikan daripada enam (maksimum) perjumpaan latihan divisi tetapi mesti menjalankan tugas-tugas spesifik, iaitu sejam untuk satu perjumpaan latihan divisi
        (a) pegawai perubatan - bertugas sebagai pemeriksa peperiksaan ulangan/pengadil dalam pertandingan-pertandingan St John
        (b) pegawai perawatan - bertugas sebagai pemeriksa peperiksaan ulangan/engadil dalam pertandingan-pertandingan St John
        (c) ahli-ahli - menjalankan  tugas pengangkutan, mengiringi pesakit, menjalankan tugas perawatan di hospital dan menjalankan tugas perawatan komuniti
        (d) ahli-ahli - memberi latihan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kurikulum kadet (dengan keizinan Penyelia Divisi)
        (e) ahli-ahli - memberi latihan pertolongan cemas kepada organisasi lain
        (f)  ahli-ahli - menghadiri kursus latihan sepanjang hari yang diperakui
        (g) ahli-ahli - menghadiri latihan perkhemahan yang diperakui
        (h) ahli-ahli - menghadiri ceramah-ceramah Pertolongan Cemas/Penjagaan untuk orang sakit

2.     Pengecualian enam perjumpaan latihan divisi
        (a) ahli-ahli yang bekerja sebagai jururawat di hospital
        (b) ahli-ahli yang bekerja sebagai perpustakawan hospital
        (c) ahli-ahli yang bekerja sebagai pemandu ambulans
        (d) ahli-ahli pancaragam - mesti menghadiri sekurang-kurangnya 12 latihan pancaragam

PERBARISAN TAHUNAN DIVISI
1.     Mesti mendapat keizinan Pemerintah Negeri
2.     Yang boleh dikecualikan ialah pelajar-pelajar perubatan dan ahli-ahli yang mengikuti latihan perawatan
3.     Perbarisan Negeri/Kawasan boleh diambil kira sebagai Perbarisan Tahunan untuk kecekapan sekali dalam masa tiga tahun


SENARAI SIMPANAN

1.     Umur tidak melebihi 65 tahun
2.     Mesti ada sekurang-kurangnya tiga tahun perkhidmatan yang cekap
3.     Untuk pegawai-pegawai, permohonan boleh dibuat kepada ibu pejabat melalui saluran-saluran biasa
4.     Untuk ahli-ahli, permohonan boleh dibuat kepada Pemerintah Negeri
5.     Semua permohonan boleh disertai dengan BF4
6.     Pangkat pegawai dan NCO dikekalkan tetapi tiada kuasa ekdekutif
7.     Boleh masul semula ke senarai aktif dengan keizinan Pemerintah Agung. Pegawai boleh mengekalkan pangkat hanya untuk mengisi kekosongan.


KEPERLUAN UNTUK KECEKAPAN TAHUNAN (SENARAI SIMPANAN)

1.     Lulus ujian teknik Basic Life Support
2.     Lulus Peperiksaan ulangan Pertolongan Cemas/Penjagaan Untuk Orang Sakit sebelum sijil luput
3.     Menghadiri enam perjumpaan latihan divisi tahunan
4.     Menghadiri Perbarisan Tahunan Divisi


SENARAI AHLI BERSARA

1.     Mesti mempunyai perkhidmatan cekap tidak kurang daripada enam tahun
2.     Permohonan dan BF4 boleh dihantar kepada Pemerintah Negeri


YURAN KEAHLIAN

1.     Pelajar - RM 1.00
2.     Biasa - RM 2.00
3.     Seumur Hidup - RM 300.00

KEAHLIAN KADET

KELAYAKAN MENJADI AHLI

1.     Berusia 10 - 18 tahun
2.     Mempunyai kebenaran bertulis daripada ibu bapa/waris
3.     Diterima oleh Pemerintah Negeri dalam semua aspek
4.     Mempunyai Sijil Pertolongan Cemas Asas (Kadet Perawatan - Sijil Perawatan Asas dalam tahun selepas tahun menjadi ahli)


TARIKH MENJADI AHLI

Tarikh menandatangani BF1/BFCRS


ISTIADAT PELANTIKAN (ENROLMENT CEREMONY)

Diadakan secepat mungkin (dalam masa enam bulan) selepas kadet telah memperoleh Sijil Pertolongan Cemas Asas.


KECEKAPAN

1.     Tarikh menjadi ahli - tidak lewat daripada 30 September
2.     Lulus Peperiksaan Pertolongan Cemas Asas
3.     Menghadiri Perbarisan Tahunan Divisi sekiranya diadakan selepas tarikh menjadi ahli
4.     Menghadiri 12 perjumpaan divisi


KECEKAPAN UNTUK TAHUN KENAIKAN KEPADA DIVISI DEWASA

Dianggap cekap pada tahun tersebut sekiranya kadet itu telah memenuhi syarat-syarat kecekapan.

* Kecekapan untuk mendapat Pingat/Chevron Perkhidmatan (Service Chevron/Service Medal) - perkhidmatan semasa menjadi kadet diambil kira
3 tahun kecekapan = 1 tahun kecekapan untuk kadet dewasa


GAGAL MENGEKALKAN KECEKAPAN

1.     Dua tahun berturut-turut tidak cekap, keahlian luput secara automatik.
2.     Rayuan boleh dibuat secara bertulis kepada Pemerintah Negeri melalui saluran-saluran biasa sekiranya ada sebab-sebab yang munasabah.

KADET

MATLAMATMatlamat organisasi Kadet St John Ambulans adalah seperti berikut : 
(a) memberi peluang untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan dalam SJAM.
(b) Menggalakkan golongan muda mengikuti contoh cara hidup sebagai mana yang terdapat di dalam Rukun Keperwiraan Kadet (Cadet Code Of Chivalry).
(c) Mewujudkan semangat usaha sama sambil membentuk keperibadian individu.
(d) Meningkatkan taraf kesihatan.
(e) Menggalakkan golongan muda menggunakan masa lapang mereka secara penuh produktiviti dengan menyediakan kemudahan moden, nasional dan organisasi belia.
(f) Menjadi batu asal untuk keahlian Divisi Dewasa di dalam SJAM.


KELAYAKAN

1.     Calon keahlian kadet mesti :
        (a) berumur di antara 10 hingga 18 tahun
        (b) mempunyai kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga
        (c) boleh diterima oleh Pemerintah di dalam semua aspek
        (d) telah lulus Peperiksaan Pertolongan Cemas Asas

2.     Tarikh menyertai adalah tarikh di mana individu telah menandatangani Borang BF1 atau BFCRS.

3.     Had umur - Tidak ada seorang pun yang boleh meneruskan keahliannya sebagai ahli kadet setelah mencapai umur 18 tahun tetapi boleh dilantik ke Divisi Dewasa setelah mencapai umur 16 tahun.


UPACARA KEMASUKAN
1.     Upacara kemasukan boleh mengambil tempat tidak melebihi enam bulan setelah kadet telah menyertai SJAM. Upacara kemasukan boleh dikendalikan oleh pegawai-pegawai berikut, mengikut keutamaan :
        (a) Pemerintah negeri/kawasan
        (b) Pegawai Turus (kadet)
        (c) Yang Dipertua
        (d) Mana-mana Pegawai Turus Kanan yang telah diluluskan oleh Pemerintah Negeri/Kawasan

2.     Upacara tersebut harus mengambil tempat di Ibu Pejabat Negeri/Kawasan, dewan atau di tempat-tempat lain yang sesuai di mana ibu bapa atau rakan-rakan sekiranya dipersetujui menyaksikan aktiviti tersebut.

3.     Pakaian - setelah kadet lulus Peperiksaan Pertolongan Cemas, ahli tersebut dibenarkan memakai pakaian seragam mengikut Peraturan Pakaian Seragam yang terkini.


KECEKAPAN

1.     Untuk kecekapan, kadet yang dikehendaki :
        (a) lulus peperiksaan ulangan tahunan di dalam Sokongan Hidup Am (Basic Life Support) sebagai salah satu program latihan biasa.
        (b) hadir pada Pemeriksaan Divisi Tahunan. (Pemeriksaan Negeri/Wilayah/Kawasan boleh dianggap sebagai kecekapan, sekali dalam tempoh tiga tahun, kebenaran terlebih dahulu perlu diperolehi daripada Pemerintah Negeri/Wilayah)
        (c) menghadiri sekurang-kurangnya 12 mesyuarat divisi
        (d) menjalankan tanggungjawab yang telah diamanahkan di dalam SJAM sehingga memuaskan pegawai

2.     Kecekapan pada tahun menyertai - untuk mengira perkhidmatan pada tahun menyertai SJAM, seseorang ahli kadet mesti :
        (a) menyertai tidak lewat daripada 30 September
        (b) lulus Peperiksaan Pertolongan Cemas Asas
        (c) menghadiri pemeriksaan Divisi Tahunan (sekiranya diadakan setelah tarikh manyertai)
        (d) menghadiri 12 mesyuarat divisi

3.     Gagal mengekalkan kecekapan - Keahlian SJAM akan luput dengan sendirinya dalam keadaan di mana kadet tidak aktif selama dua tahun berturut-turut.Walau bagaimanapun, sekiranya kadet menjadi aktif untuk jangka masa lebih daripada dua tahun akibat sakit, merantau, peperiksaan atau hal peribadi yang penting; digalakkan untuk memohon, melalaui saluran yang biasa kepada Pemerintahan Negeri/Wilayah, dilantik ke sattus Dewasa, mengundurkan tarikh kepada 16 tahun.

4.     Peperiksaan Ulangan Kadet - Peperiksaan ulangan untuk mereka yang berminat untuk mengendalikan Sijil Pertolongan Cemas Asas, seboleh-bolehnya dikendalikan oleh Pegawai Turus Negeri/Kawasan (kadet) atau pegawai lain yang dicadangkan oleh Pegawai Perubatan Negeri/kawasan.


DIVISI

1.     Divisi adalah unit biasa di dalam St John Ambulans dan sebuah Divisi Kadet mesti mengandungi tidak kurang daripada lapan orang, termasuk seorang pegawai dan biasanya tidak melebihi 48 orang.

2.     Nama Unit - Nama setiap divisi mesti mengandungi nama tempat asalnya di mana ia terletak, bersama perkataan, nama dan nombor atau mana yang difikirkan sesuai .

3.     Divisi campuran - Perintah kawasan boleh mencadangkan penubuhan divisi gabungan seperti mana yang terdapat di dalam peraturan SJAM.

4.     Penubuhan - Matlamat lengkap penubuhan terdapat di dalam Peraturan SJAM. Penubuhannya adalah sama dengan semua divisi lain, tetapi perlu diingatkan bahawa divisi yang mengandungi kedua-dua jantina mesti mempunyai sekurang-kurangnya seorang pemimpin dewasa lelaki atau perempuan.

5.     Mesyuarat - Sebuah divisi mesti berjumpa tidak kurang daripada dua kali sebulan atau seperti mana yang telah diarahkan oleh pegawai penyelia. Setiap mesyuarat mesti dijalankan selama sejam dan kadet hanya boleh dikira hadir sekiranya hadir pada masa yang minimum.

6.     Pelantikan Pegawai Turus - Pegawai turus yang khasnya bertanggung jawab ke atas hal-hal kadet adalah :
        (a) ketua pegawai turus kadet di ibu pejabat kebangsaan
        (b) pegawai turus negeri/wilayah (kadet)
        (c) pegawai turus kawasan (kadet)

7.     Pegawai Turus Divisi - Bilangan pegawai di dalam Peraturan SJAM
        (a) Pegawai Kadet - Pegawai yang dilantik untuk menyelia kadet mesti, pada pelantikan pertama, biasanya berumur 45 tahun dan ke bawah. Pegawai seumpama ini mesti mempunyai kebolehan, terbukti dalam memimpin dan memberi inspirasi kepada kanak-kanak lelaki dan perempuan serta menyediakan diri mereka untuk menjalani latihan biasa dalam kerja-kerja belia.

        (b) Ketua Kadet - Ketua Kadet akan dilantik bagi pihak pemerintah oleh Pegawai Turus Kawasan (Kadet) di atas cadangan oleh Pegawai Penyelia Divisi Kadet tersebut. Mereka akan dipi;ih berdasarkan sifat-sifat kepimpinan, biasanya telah mencapai umur 15 tahun dan memegang pangkat Sarjan Kadet tetapi mereka bukannya pegawai. Mereka harus diberi tugas dalam posisi di mana mereka boleh menggunakan kualiti kepimpinan dengan menyelia kumpulan kadet atau bakal menggantikan Pegawai Divisi.

         (c) NCO Kadet - NCO Kadet dilantik oleh Penguasa Divisi, biasanya boleh berunding dengan pegawai Atasan Pegawai Turus (Kadet). Latihan mesti diberi unutk membolehkan NCO Kadet menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.


8.     Jawatankuasa Divisi - Penguasa Divisi Kadet mesti membentuk Jawatankuasa Divisi. Wakil mesti dilantik dari kalangan Ketua Kadet, NCO Kadet dan kadet. Cadangan Jawatankuasa mestilah hanya sebagai kumpulan memberi pandangan sahaja. 

Tuesday, 18 December 2012

ST JOHN MUDA

1.     Kanak-kanak lelaki dan perempuan yang menyertai St John Muda mesti
        (a) berumur antara 8 hingga 11 tahun
        (b) mempunyai kebenaran bertulis daripada ibu bapa/penjaga

2.     Kanak-kanak pada umur ini melalui perkembangan yang cepat dari segi fizikal dan mental serta memerlukan banyak skop untuk aktiviti. Aktiviti-aktiviti ini mestilah praktikal seberapa yang boleh.

3.     Matlamat utama St John Muda adalah menjadi kadet percubaan dalam umur 10 tahun enam bulan dengan harapan menduduki peperiksaan pertolongan cemas asas di antara usia 10 tahun enam bulan hingga 11 tahun, kemudiannya turut serta sebagai ahli kadet.

4.     Program latihan untuk St John Muda tidak semestinya berulang kali dan cadangan yang diberikan di bawah adalah bertujuan sebagai panduan sahaja.

5.      Program-program berikut mesti disertakan sebagai mata pelajaran asas dalam tempoh tiga tahun
        (a) pertolongan cemas dan perawatan
        (b) pengetahuan sejarah St John Ambulans
        (c) keselamatan jalan raya
        (d) pengetahuan am
        (e) rekreasi fizikal

6.     Lencana Anugerah Tahun 1 (1 bintang), Tahun 2 (2 bintang) dan Tahun 3 (3 bintang) dianugerahkan kepada St John Muda setelah berjaya menyelesaikan mata pelajaran asas untuk tahun pertama, kedua dan ketiga.

7.     St John Muda juga boleh digalakkan mengambil bahagian di dalam pelbagai subjek dan ingin terbuka kepada negeri masing-masing untuk membentuk skema "Topik St John Muda".

Monday, 17 December 2012

PANGKAT DAN LENCANA

LENCANA LENGAN flash negeri
                                            
flash negaraKADET

lencana poket st john muda

 lencana poket kadet ambulans dan perawatan

lencana topi kadet ambulans


lencana kep kadet perawatan
(lencana kep ahli dewasa berlatarbelakangkan warna putih)KADET NCO

lans koperal

koperal

sarjan


AHLI DEWASA

lencana kolar
(lencana beret juga berbentuk serupa)

strip bahu ahli dewasa

strip bahu lans koperal

strip bahu koperal

strip bahu sarjan

strip bahu staf sarjan

lencana ahli perawatan
PEGAWAI WARAN
corps sergeant major area sergeant major

state sergeant major

national sergeant major


STRIP JAWATAN


LENCANA JAWATAN KHAS

 setiausaha

 penjaga setor

air attendant


PEGAWAI

 bow tie

cross bow tie

epaulette 

aigulette 

T/A

T/C

1 pip - staff officer grade 6/acting divisional officer

2 pips - staff officer grade 5/divisional officer


3 pips - staff officer grade 4/divisional superintendent

1 crown - staff officer grade 3

1 crown 1 pip - staff officer grade 2/are superintendent

1 crown 2 pips - staff officer grade 1/regional or state superintendent area commander

1 crown 1 star 1 stretcher - principal staff officer/deputy regional/state commander 

1 crown 2 stars 1 stretcher - honorary secretary/general chief superintendent/regional or state commander

1 crown 3 stars 1 stretcher - chief-of-staff

1 crown 4 stars 1 stretcher - deputy commander-in-chief

 1 crown 4 stars 1 laurel - commander-in-chief

1 crown 4 stars 1 laurel 1 silver lining - deputy national president 

 1 crown 4 stars 1 laurel 1 gold lining - national president

 1 crown 5 stars 1 laurel - royal patron


metal cross stretcher

 crown

metal general star

pip

metal laurel

 officer peak with plain peak
(rank marking 10 and below)officer peak with silver bar
(rank marking 9)
 officer peak with silver bar and St John Wort

(rank 8 and above) songkok with silver braids
(rank 9 and below)

songkok with red and silver braids
(rank 8 and above)